Over Ons Logo CentrummanagementDeurne

Veel mensen voelen zich verbonden met winkelgebieden, niet alleen als winkelier, vastgoedeigenaar, ambtenaar of politicus, maar ook als consument en burger. Daarom gaat de toekomst van het centrum van Deurne ons aan het hart.

Winkelgebieden zijn op dit moment in hoog tempo aan het veranderen, door wijzigingen in ons eigen winkelgedrag. De winkelleegstand neemt toe, winkeliers hebben het moeilijk en worden geconfronteerd met een snel veranderde behoefte van de consument. Samen met alle betrokken partijen werkt het Centrummanagement Deurne er aan dat het centrum van Deurne aantrekkelijk blijft voor de inwoners van Deurne en  die in haar directe omgeving.

Stichting Centrummanagement Deurne is opgericht in januari 2011. Een team van betrokken ondernemers en ambtenaren plus de wethouder voor het centrum, ondersteund door Kamer van Koophandel en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, hebben zich destijds ingezet om een samenwerkingsverband tot stand te brengen waarmee efficiënter en effectiever het centrum van Deurne in economische zin versterkt kan worden.

Vanuit deze ambitie werden de volgende doelen geformuleerd:

 • Het bieden van een kwalitatief en kwantitatief zo compleet, gevarieerd en attractief mogelijk pakket van winkels, lunchrooms, cafés, restaurants, andere horeca en overige publieksfuncties (zoals reisbureaus, banken, kapsalons etc.), voor de inwoners van de gemeente Deurne.
 • Het realiseren van een functioneel en ruimtelijk samenhangend, veilig en attractief hoofdwinkelcentrum in de kern Deurne.
 • Streven naar een duurzame aanbodstructuur, bestaande uit ook op langere termijn levensvatbare, elkaar aanvullende winkelgebieden.
 • Door middel van het ruimtelijk beleid (bestemmingsplan) de ondernemer te faciliteren binnen het vastgestelde detailhandelsbeleid.

Organisatie

Het centrummanagement Deurne is een stichting zonder winstoogmerk en is als volgt georganiseerd:

In het bestuur hebben zitting:

 • Erwin Boerenkamps, Voorzitter
 • Sanne Munsters, Penningmeester
 • Vivian v.d. Steijn , Lid namens Stichting Gezamenlijke Horeca Markt
 • Jos Braam, Lid namens de Vastgoedeigenaren Deurne
 • Jeannette Gruijters, Lid , onderneemster in het centrum van Deurne
 • Jelle Heijma, Lid, ondernemer in het centrum van Deurne

Uitvoerend

Het bestuur heeft Peter Thijssen voor drie dagen in de week ingehuurd als centrummanager en wordt aangestuurd door het bestuur.

Samen met de straatambassadeurs ontwikkelt hij, strategie, vertaald deze in activiteiten en voert die vervolgens uit.

Straatambassadeurs

Per winkelstraat of winkelgebied in het centrum zijn er twee straatambassadeurs benoemd. Dit zijn ondernemers die een bedrijf hebben wat gevestigd is in een van de zes straten / winkelgebieden, zij zijn de ogen en oren van “hun”straat of winkelgebied en helpen de centrummanager met de uitvoering van activiteiten.  Op dit moment zijn de volgende straatambassadeurs actief:

 • Stationsstraat: Nicole van Rijssel- van de Mortel, Angelo Bots
 • Wolfsberg, Torenstraat en Wever: Vacature
 • Raadhuisstraat, Schuifelenberg en het Martinetplein: Nicole van Rijssel- van de Mortel, Angelo Bots (a.i.)
 • Molenstraat: Margareth van Alberda
 • Kerkstaat: Judith Brouwers
 • Markt: vacature